Register: Gontscharow (Oblomow), Iwan
· · Wann soll man denn leben? Wann leben?